Poznaj jakość naszych produktów!

Grupa Producentów Warzyw
POMI-TOM Sp.z o.o.

Janków Pierwszy 58
62-814 Blizanów

Magazyn:

Łaszków 2B
62-814 Blizanów

E-mail: info@pomitom.pl

Handlowiec
tel. +48 796 415 599

Księgowość
tel. +48 608 410 702

Prezes Zarządu
Włodzimierz Konieczny
tel. +48 796 415 599

Członek Zarządu
Adam Andrzejewski
tel. +48 605 321 561

Członek Zarządu
Wojciech Adamkiewicz
tel. +48 608 059 348

Członek Zarządu
Rafał Czyżak
tel. +48 508 414 941

Członek Zarządu
Marek Pelc
tel. +48 605 601 078