Check the quality of our products!

Grupa Producentów Warzyw
POMI-TOM Sp.z o.o.

Janków Pierwszy 58
62-814 Blizanów
Poland

Warehouse:

Łaszków 2B
62-814 Blizanów
Poland

E-mail: info@pomitom.pl

Sales Representative
tel. +48 796 415 599

Accountancy
tel. +48 608 410 702

Chairman of the Board
Włodzimierz Konieczny
tel. +48 796 415 599

Member of the Board
Adam Andrzejewski
tel. +48 605 321 561

Member of the Board
Wojciech Adamkiewicz
tel. +48 608 059 348

Member of the Board
Rafał Czyżak
tel. +48 508 414 941

Member of the Board
Marek Pelc
tel. +48 605 601 078