Γνωρίστε την ποιότητα των προϊόντων μας!

Συσκευάζουμε τα αγγούρια θερμοκηπίου κατά την κρίση του πελάτη. Είμαστε σε θέση να παραδώσουμε περίπου 20 τόνους αγγουριού κάθε φορά.